Hành trình motor xích kéo

Cách chỉnh hành trình cửa cuốn

Trước tiên hướng dẫn các bạn điều chỉnh hành trình cửa cuốn, Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu hành trình cửa cuốn là gì ? tác dụng của nó trong hệ thống cửa cuốn, và khi nào chúng ta cần chỉnh lại hành trình cửa cuốn. Bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ tại…